Mutualiteit

De meeste mutualiteiten voorzien een gedeeltelijke terugbetaling voor dieetconsultatie. Deze verschilt van ziekenfonds tot ziekenfonds.
Raadpleeg hiervoor uw mutualiteit.

Bij type II diabetes terugbetaling van 2 consultaties jaarlijks via pretraject diabetes.

Bij nierinsufficientie terugbetaling van 2 of 3 consultaties jaarlijks.